Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie na predmet zákazky/nákupu: “Vakového zdviháka so 4- bodovým ramenom s DPS pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb ŽIVOT, n.o “.:

Informácia o výsledku VO