Zmluvy a dohody

Mandátna zmluva:

 

 

Dohoda č. 17/46/52A/45 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby medzi ÚPSVaR KK a ŽIVOT, n.o.

Dohoda č. 174652A45-2

 

Dohoda c5§52a2014SR

Dohodac552a2014SR

 

Zmluva ŠZ

ZMLUVA ŠZ

 

Zmluva DSS